Galéria

15.05.2024

Autor: Pavol Hižnay

Iniciatíva "Koľko lásky do krabice"

Pomocná ruka zraniteľnej staršej komunite je dôležitým a nepretržitým záväzkom. V prichádzajúcom období dávania ESTEN víta a prijíma dojímavú iniciatívu „Koľko lásky do krabice“. Naša spoločnosť má veľkú radosť z toho, že môže skromne prispieť k rozjasneniu života starších ľudí. Viac sa dozviete na https://www.kolkolasky. sk/.

#CorporateSocialResponsibility #GivingBack #CommunitySupport #SeasonOfGiving # MakeADifference #Charity

Description imageDescription imageDescription imageDescription image