{ Projekty - prípadové štúdie

Dokážeme zabezpečiť funkčné a udržateľné riešenia pre rôznorodé problémy našich klientov. Pozrite si niektoré z našich realizovaných projektov.

/ 1 . D-spot /

/ 2 . Open Sovereign Cloud /

/ 3 . Bilancia GBCO2 /

/ 4 . Platobná brána pre medzinárodnú spoločnosť /

/ 5 . Informačný systém plánovania výroby (ISPV) /

/ 6 . Monitoring škodlivých látok /

/ 7 . Systém verejnej integrovanej prepravy /

/ 8 . Vývoj platformy pre elektromobilitu /

/ 9 . Rehapiano /

1. D-spot

Zameranie: priemyselná výroba/digitalizácia procesov

Opis projektu: D-spot integruje rôzne systémy do jednej aplikácie zobrazenej na veľkej dotykovej obrazovke. Digitalizuje procesy, zjednodušuje prácu operátorov, ale aj manažérov priamo vo výrobe. Zbiera a koncentruje dáta, ktoré sa doteraz strácali a poskytuje nad nimi analytické výstupy. To prináša viaceré výhody vrátane zvýšenia bezpečnosti, kvality a vyššej ziskovosti prevádzky, ako aj rýchlejší onboarding zamestnancov.

hlavný dodávateľ projektu

2. Open Sovereign Cloud

Zameranie: cloudové služby/dátová suverenita

Opis projektu: Iniciatíva EÚ pre vytvorenie vlastnej cloudovej infraštruktúry s cieľom vyhnúť sa zdieľaniu citlivých dát so subjektami mimo EÚ.

partner projektu

3. Bilancia GBCO2

Zameranie: priemyselná výroba/digitalizácia procesov

Opis projektu: Ekologický projekt zameraný na produkciu skleníkových plynov. Cieľom bolo vyvinúť zákazníkovi systém umožňujúci zber dát, definovanie kalkulácii, následný audit a reportovanie výsledkov.

Systém vytvára stromovú štruktúru výrobných jednotiek podniku a eviduje množstvá materiálov vstupujúcich a vystupujúcich v rámci výrobného procesu podniku. Ďalej umožňuje definovať a evidovať vlastnosti meraných materiálov. Ide napríklad o obsah uhlíka v materiáli, výhrevnosť, cenu a ďalšie vlastnosti.

Nad touto štruktúrou dát môže používateľ systému definovať polynomické kalkulácie bilancií. Jednou z nich je bilancia množstva emitovaného CO2 do ovzdušia. Systém disponuje rozhraním pre automatické prijímanie a spracovanie údajov z výrobných systémov a rozhraním pre manuálny vstup dát.

Systém navyše pracuje ako webová aplikácia, to znamená, že má vysokú dostupnosť. Dokáže pracovať naprieč rozdielnymi časovými zónami, je multijazyčný a multikulturálny (pracuje s rôznymi sústavami merných jednotiek). To znamená, že používateľ si môže zobraziť spoločné korporátne výsledky napríklad v krátkych tonách, hoci vstupné sú dáta zadávané v európskych prevádzkach v metrických jednotkách a v amerických prevádzkach sú používané krátke tony.

hlavný dodávateľ projektu

4. Platobná brána pre medzinárodnú spoločnosť

Zameranie: fintech

Opis projektu: Online platobná brána so sídlom firmy vo Švajčiarsku, ktorá poskytuje služby spracovania platieb a obchodné účty Card-Present (CP) a Card-No Present (CNP) podnikom. So zameraním na B2B obchodníkov v oblasti zdravotníckeho materiálu a kozmetického priemyslu poskytuje aj B2C riešenia online podnikom v niekoľkých rôznych odvetviach vrátane cestovania, multi-level marketingu, hier, forexu, kryptomeny a maloobchodu.

Projekt bol realizovaný spolu s PCI DSS certifikáciou.

hlavný dodávateľ projektu

5. Informačný systém plánovania výroby (ISPV)

Zameranie: priemyselná výroba

Opis projektu: Informačný systém plánovania výroby (ISPV) pre hutnícku výrobu, priamo naviazanú na dodávateľské reťazce výrobcov priemyselných výrobkov (automobilky, domáce spotrebiče, atď.), plní viacero úloh. Medzi najdôležitejšie patrí minimalizovanie požiadaviek na skladové zásoby, optimalizácia výroby, uspokojenie požiadaviek zákazníka v rámci očakávaného dodania a možnosť sledovať stav svojej zákazky v reálnom čase. Včasné automatické varovania v prípade problémov vo výrobe šetria nemalé peniaze na pokutách za prípadné neskoré dodanie objednávky. Špecifiká výrobnej logistiky pri tomto type prevádzky (spojitá výroba) sú hlavne v potrebe spájať zákazky do výrobných príkazov podľa konkrétnej hutníckej výroby, ako sú napríklad tavby v oceliarni alebo prestavby liniek pri nasledujúcich procesoch.

Základným modulom nášho Informačného systému plánovania výroby (ISPV) je materiálová bilancia výroby, ktorá na základe technologických postupov podrobne určí výrobnú cestu a jednotlivé operácie na každej linke. Na základe nastaviteľných parametrov sa následne na každý výrobný agregát posiela plán na obdobie nasledujúceho týždňa. Plán sa ďalej upresňuje na výrobné príkazy, ktoré rozvrhujú výrobu na zmeny. Nad plánovaním výroby stojí modul riadenia dodávateľského reťazca (SCM) pre zákazníkov s pravidelným odberom, v ktorom si systém autonómne určuje výrobu na základe vstupov. Tie mu poskytuje samotný zákazník. Všetky spomenuté moduly na seba nadväzujú a musia promptne reagovať na prípadné zmeny v kapacitách výroby, zmeny v technológiách, plánované opravy, ako aj na neočakávané poruchy.

partner projektu

6. Monitoring škodlivých látok

Zameranie: priemyselná výroba/bezpečnostný systém

Opis projektu: Projekt zameraný na dodanie hardvéru a vývoj softvéru pre jednotlivé prevádzky oceliarského komplexu za účelom monitorovania škodlivých látok v ovzduší daných prevádzok, ich vyhodnocovania v reálnom čase a v prípade potreby okamžitého varovania pri prekročení stanovených limitov.

hlavný dodávateľ projektu

7. Systém verejnej integrovanej prepravy

Zameranie: verejný sektor/doprava

Opis projektu: Projekt verejnej integrovanej prepravy, kde ESTEN spolupracoval ako dodávateľ obslužného softvéru a ako partner pre jeho implementáciu.

generálny dodávateľ projektu

8. Vývoj platformy pre elektromobilitu

Zameranie: vývoj softvéru/cloudové služby/migrácia

Opis projektu: IT platforma podporujúca nabíjanie elektrických vozidiel (EV). Systém zabezpečuje komunikáciu s nabíjacími stanicami, autorizáciu nabíjania, správu nabíjacích relácií, generovanie faktúr, roamingové služby a množstvo ďalších funkcií.

Úlohou ESTENu bolo premigrovať existujúcu monolitickú aplikáciu založenú na Java EE na mikroservisnú architektúru založenú na Spring Boot, ktorá zlepšuje škálovateľnosť pri použití cloudového riešenia.

Keďže EV je rýchlo rastúce odvetvie s enormným rastom zákazníckej základne, škálovateľnosť v nasledujúcich rokoch je pre úspech platformy rozhodujúca. V súčasnosti platforma spracováva viac ako 250 000 nabíjacích relácií mesačne.

vývojový partner

9. Rehapiano

Zameranie: zdravotnícky sektor/zdravotnícke pomôcky

Opis projektu: Rehapiano je riešenie určené na použitie v medicínskom prostredí na diagnostiku a fyzickú rehabilitáciu porúch jemnej motoriky horných končatín.

partnerský projekt s Technickou univerzitou v Košiciach a Fakultnou nemocnicou Louisa Pasteura v Košiciach

Napíšte nám

Photo of Pavol Hižnay

ALEBO NÁS KONTAKUJTE PRIAMO

sales@esten.sk